Hizmetler

İLETİŞİM

V2 Panel Api Dökümantasyonu İçin;

v2 API Dökümantasyonu

MASGSM ApiV2 POST Metodu

HTTP POST REQUEST ile

TEKLİ SMS GÖNDERİMİ;

$url = "http://masgsm.com.tr/MasApiV2/api_post.php";

          $veriler = array(
            'type' =>'0', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ(SİSTEME KAYITLI TELEFON NUMARANIZ)',
            'p' =>'PAROLA',
            'message'=>"MESAJINIZ",
            'title'=>'MASGSMTEST(BAŞLIĞINIZ)',
            'numbers'=>'NUMARA1'
         ); 
         cURL($url,$veriler);
         

ÇOKLU SMS GÖNDERİMİ;

      $veriler = array(
            'type' =>'0', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ(SİSTEME KAYITLI TELEFON NUMARANIZ)',
            'p' =>'PAROLA',
            'message'=>'MESAJINIZ',
            'title'=>'MASGSMTEST(BAŞLIĞINIZ)',
            'numbers'=>'NUMARA 1,NUMARA 2,NUMARA 3'
         ); 
         cURL($url,$veriler);
      

TÜRKÇE KARAKTER DESTEĞİ;

      $veriler = array(
            'type' =>'0', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ(SİSTEME KAYITLI TELEFON NUMARANIZ)',
            'p' =>'PAROLA',
            'message'=>'MESAJINIZ',
            'title'=>'MASGSMTEST(BAŞLIĞINIZ)',
            'numbers'=>'NUMARA 1,NUMARA 2,NUMARA 3',
            'lang'=>'tr'
         ); 
         cURL($url,$veriler);
      

KİŞİYE ÖZEL SMS GÖNDERİMİ;

      $veriler = array(
            'type' =>'1', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ(SİSTEME KAYITLI TELEFON NUMARANIZ)',
            'p' =>'PAROLA',
            'message'=>["MESAJ 1","MESAJ 2","MESAJ 3"],
            'title'=>'MASGSMTEST(BAŞLIĞINIZ)',
            'numbers'=>'NUMARA 1,NUMARA 2,NUMARA 3'
         ); 
         cURL($url,$veriler);
      

GÖNDERİM RAPORU

         $veriler = array(
            'type' =>'2', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ(SİSTEME KAYITLI TELEFON NUMARANIZ)',
            'p' =>'PAROLA',
            'id'=>"MESAJ ID"
         ); 
         cURL($url,$veriler);
      

CEVAP

{"Iletilen":["NUMARA 1","NUMARA 2"],"Hatali":[],"Bekleyen":[]}

HESAP BAKİYE KONTROLÜ;

      $veriler = array(
            'type' =>'4', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ(SİSTEME KAYITLI TELEFON NUMARANIZ)',
            'p' =>'PAROLA'
         ); 
         cURL($url,$veriler);
      

CEVAP

{"code":1,"message":"Hesap Bakiyesi","balance":"000000"}

BAYİ ÜYELERİ;

ÜYE KAYIT

         $veriler = array(
            'type' =>'3', 
            'u' =>'KULLANICI_KODUNUZ',
            'p' =>'PAROLA',
            'register'=>[
               'username'=>'kullanıcı adı',
               'password'=>'parola',
               'fullname'=>'ad soyad',
               'email'=>'email',
               'phone'=>'telefon no'
            ]
         ); 
         cURL($url,$veriler);
      

SMS CURL FONKSİYONU

      function cURL ($Url,$strRequest) { 
         $ch=curl_init();
         $veri = http_build_query($strRequest);
         curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
         curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
         curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
         curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$veri);
         curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
         $result = curl_exec($ch);
         curl_close($ch);
         return $result;
      }
      

MASGSM ApiV2 Get Metodu

HTTP GET REQUEST ile

TEKLİ SMS GÖNDERİMİ;

http://masgsm.com.tr/MasApiV2/api_get.php?u=KULLANICI&p=PAROLA&title=BASLIK&message=MESAJ&numbers=NUMARA

adresine Türkçe karaktersiz normal SMS için istek gönderebilirsiz

ÇOKLU SMS GÖNDERİMİ;

http://masgsm.com.tr/MasApiV2/api_get.php?u=KULLANICI&p=PAROLA&title=BASLIK&message=MESAJ&numbers=NUMARA1,NUMARA2,NUMARA3

APİ CEVAP KODLARI

1 Başarılı

0 Gönderim Hatası

2 Yetersiz Bakiye

3 Yetersiz Bakiye , Parça gönderim sağlandı. Hesap bakiyesi kadar gönderim yapıldı.

400 Eksik Parametre ( Kullanici , Sifre , Mesaj , Baslik , Numaralar )

401 Kullanıcı Adı Şifre Hatası

402 Hatalı veya Geçersiz Baslik

403 Yasaklı Başlık

405 Geçersiz Numara Biçimi , Geçerli Numara Biçimi : 5xxxxxxx


ESKİ APİ

MASGSM ApiV2 Curl Post Metodu

Mas Gsm neredeyse bütün yazılım dilleriyle kullanılabilir toplu sms api sistemlerini müşterilerine sunmaktadır. Bu sayede yazılım ekibimizin sms api desteği üzerine mesaj apilerine verecekleri yönergeleri kullanabilir ve işlerinizde başarı sağlayabilirsiniz.
Bütün Api metodlarında kullacağınız curl fonksiyonu:

function sms_gonder ($Url,$strRequest) {
$ch=curl_init();
$veri = http_build_query($strRequest);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$veri);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $result;
}

Api Numaralarının Açıklamaları:
1 Numaralı Api: Tek bir mesaj metnini bir veya birden fazla numaraya göndermek için kullanılır
2 Numaralı Api Kontör Miktarınızı Sorgulamak İçin Kullanılır
3 Numaralı Api Tanımlı Olan Başlıklarınızı Sorgulamak İçin Kullanılır
4 Numaralı Api Göndermiş Olduğunuz Mesajların İletim ve Hata Durumlarını(Raporlarını) Sorgulamak İçin Kullanılır
5 Numaralı Api Her numaraya farlı bir mesaj metni göndermek için ve bu mesajların raporlarını sorgulamak için kullanılır


APi Dökümanı

Şirketimiz bu zamana kadar gerçekleştirdiği adımlar, verdiği kararlar ve ortaya koyduğu başarıları listeler.

Hızlı Üyelik
Abonelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum
bool(false)