Hizmet Sözleşmesi

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ (KURUMSAL ve BİREYSEL HİZMET SÖZLEŞMESİ)

Bu abonelik sözleşmesi Alsancak Mah. Atatürk Cad.No:374/13 KONAK – İZMİR adresinde mukim, STH013 BTK lisans numaralı Mas GSM HABERLEŞME BİLİŞİM VE İNT.HİZM.TİC.VE SAN.A.Ş. (Bundan böyle kendi Toplu Sms Hizmet markası olan “Mas GSM HABERLEŞME” olarak adlandırılacaktır.) ile aşağıda detaylı bilgileri bulunan isim, unvan ve yetkileri belirtilen müşteri (Bundan böyle kısaca KULLANICI / ABONE olarak adlandırılacaktır.) arasında aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dahilinde yapılmıştır. Bu metin ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve “Sözleşme/Taahhütname” olarak anılacaktır. Toplu SMS hizmeti (Hizmet) oluşan Ön Ödemeli Toplu Mesajlaşma Paketleri (Bundan böyle “Paket” olarak anılacaktır.) Bu metin ekleri ile birlikte bir bütün arz edecek olup, bu “Sözleşme” kapsamındaki yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

1. HİZMET TANIMI:

Toplu SMS Hizmeti, aynı kısa mesajın aynı anda birçok kişiye gitmesini sağlayan bir STH hizmetidir.

2. YÜKÜMLÜLÜKLER :
A. ABONE/KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  1. İşbu Taahhütname kapsamındaki Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.Mas GSMgsm.com.tr adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,
  2. İşbu Taahhütname kapsamında Toplu SMS mesaj içeriklerini, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,
  3. İşbu taahhütnamenin imzalanması ile birlikte, Mas GSM HABERLEŞME kısa mesaj platformunda tarafımızın kullanımına yönelik bir abonelik açılacağını ve tarafımızca belirlenen cep telefonlarına Mas GSM HABERLEŞME sistemi üzerinden toplu kısa mesaj gönderilmesi için kullanıcı adı ve şifresi tanımlanacağını ve bu şifrenin tarafımızca belirlendiğini, bir çözüm ortağının sistemi üzerinden hizmet alınması durumunda çözüm ortağına (Toplu SMS hizmetinin satış ve pazarlamasını ve Toplu SMS hizmeti ile ilgili olarak sair işlem hizmeti veren ve bu konuda Mas GSM HABERLEŞME tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişi), tanımladığımız yetkili kişiye telefon, elektronik posta veya yazılı olarak bildirilebileceğini,
  4. İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Mesaj içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Mesaj içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, yürürlükte olan yasalara aykırı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. Kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; her hâlükârda Mesaj içerikleri ve başlıklar ile ilgili tüm sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,
  5. İşbu Taahhütname konusu Paketler kapsamında Toplu SMS gönderimleri yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, Mas GSM HABERLEŞME’nin gerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,
  6. İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamında tarafımıza sağlanacak Toplu mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız hallerinde dahi, seçimimize bağlı olarak değişen KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedelinin tamamını ödeyeceğimizi, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya paket kullanım süresi sonunda diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu Toplu mesajları herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,
  7. İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamındaki Toplu mesajların Mas GSM HABERLEŞME tarafından Paketlerin tanımlaması yapıldıktan sonra en çok 1 (bir) yıl içerisinde kullanılması gerektiğini, söz konusu süre sona erdikten sonra kullanmadığımız Toplu mesaj olması mesajların Kredi Hesabımızdan gerekli görülmesi halinde otomatik olarak silinebileceğini bildiğimizi ve bu konuda itirazımızın olmayacağını,