İptal & İade Şartları

> Müşteri’nin itirazının haklı bulunması durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, Müşteri’nin talebi doğrultusunda, Müşteri’nin Servis’e ilişkin olarak o zamana kadarki mali yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, Müşteri’ye iade edilir veya Müşteri’nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi tutulur. Fatura gönderiminde, Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adresin değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı yaşanacak gecikmelerden MasGSM sorumlu tutulamaz.

> İşbu Sözleşme’nin 4.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerle Abone’lere gönderilmeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecek, ücretlendirilmiş olan SMS için de ücret iadesine/fatura tutarında indirime gidilecektir. Ücret iadesi/fatura indirimi iade yapılacak tarihteki birim SMS ücreti üzerinden gerçekleştirilecektir.

> 7.4. bent hükmü kapsamında, işbu Sözleşme’nin 4.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerle Abone’lere gönderilmeyen SMS’ler için MasGSM tarafından Müşteri’den ücret talebinde bulunulmaması durumunu düzenlemektedir. Paralel olarak Müşteri de, işbu Sözleşme’nin 4.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerle gönderilmeyen SMS’ler nedeniyle Abone’lere başarılı olarak gönderilmiş olan (yani, 4.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerin bulunmadığı) SMS’lerin ücretlerinin kendisine iade edilmesi veya (daha önce 4.5. bent hükmündeki sebeplerle) gönderilmemiş olan SMS’lerin 4.5. bent hükmündeki sebeplerin var olduğu Abone’lere başka bir tarihte gönderilmesi gibi taleplerde bulunamaz. Ancak, işbu Sözleşme’nin 4.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerle Abone’lere gönderilmeyen SMS’ler Müşteri’nin taahhüdü kapsamında gönderebileceği SMS gönderim hakkından düşülmeyecek, Müşteri, Taahhüt Süresi içerisinde (4.5. bent hükmündeki durumların söz konusu olmadığı Abone’lere yönelik olarak) gönderilmemiş olan SMS adeti kadar SMS gönderme hakkına sahip olacaktır. (Örneğin; Müşteri, Taahhütlü Toplu SMS Hizmeti kapsamında 1.000 adet SMS gönderme taahhüdünde bulunur ve Taahhüt Süresi’nin 3. ayında toplam olarak 400 adet SMS gönderir ve bunun 100 adeti 4.5. bent hükmündeki sebeplerle Abone’ye gönderilmez ise, bu durumda, Müşteri’nin kalan Taahhüt Süresi sonuna kadar 700 adet SMS gönderme hakkı bulunacaktır.)